• Obchodní podmínky


 Obchodní podmínkyObjednávaní zboží

Objednávat zboží je možno prostřednictvím sítě INTERNET přímo z Terminálu COMP SERVIS na adrese http://www.compservis.cz. Objednávku lze rovněž doručit do COMP SERVISU písemně, faxem, e-mailem na info@compservis.cz nebo telefonicky. Objednávka musí obsahovat přesný výběr zboží provedený na základě ceníku COMP SERVIS. O přijetí objednávky v COMP SERVISU bude zákazník neprodleně informován zasláním emailu nebo telefonicky naším obchodníkem.
Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje:
 • firma (přesné obchodní jméno, jde-li o právnickou osobu )
 • adresa
 • kontaktní osoba
 • telefon
 • adresa příjemce, pokud se liší od adresy firmy
 • IČO
 • DIČ - je-li zákazník plátcem DPH
 • popis požadovaného produktu
 • počet kusů
 • cenu podle aktuálního ceníku
 • způsob dodání

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, vyhrazuje si COMP SERVIS právo objednávku po dohodě se zákazníkem modifikovat nebo ji jednostranně s okamžitou platností vypovědět.

Platební podmínky
 • V hotovosti v provozovně prodávajícího při osobním odběru zboží.
 • Na dobírku při předání zboží přepravcem.
 • Bankovním převodem na účet prodávajícího- platba před předáním zboží zálohovou fakturou.
Termín dodání

Obvyklý termín dodání je závislý na volbě způsobu dodání zboží a konkrétní případy jsou uvedeny v bodu Způsob dodání- doprava.

Způsob dodání - doprava

1. Osobní odběr v provozovně prodávajícího
Osobní odběr v provozovně prodávajícího - konkrétně na adrese:
COMP SERVIS s.r.o., Sažinova 888(areál ZVVZ a.s.), Milevsko
(Po individuální domluvě je možný rozvoz po Plzni a nejbližším okolí, případně Písecku)

2. Dopravní službou PPL, aj.
Zboží označeno jako skladem je předáno dopravci nejpozději následující pracovní den u objednávek akceptovaných do 16:30 hodin, u ostatních objednávek nejpozději druhý následující pracovní den. Zboží je přepravcem doručeno klientovi zpravidla do 24 hodin od převzetí

3. Poštou (i na dobírku)

Existuje však také možnost dohodnout mezi COMP SERVISEM a zákazníkem dodání jinou dopravní službou, příp. jiným druhem přepravy. Při požadavku na jiný způsob dopravy (např. expresní doprava DHL, UPS či jiná, než COMP SERVIS s.r.o určená dopravní služba) hradí dopravu zákazník.

4. Rozvoz po Plzni a nejbližsím okolí, Písecku a najbližším okolí
Tato varianta je možná po individuální domluvě mezi zákazníkem a společností COMP SERVIS s.r.o.

Součástí každé zásilky je dodací a záruční list. Daňový doklad (faktura) je zasílán společně se zbožím nebo samostatně do tří pracovních dnů od dodání zboží.

Cenové podmínky
 • Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a současně s vypočtenou cenou s DPH
 • DPH pro softwarové produkty činí 5 %, pro hardwarové produkty činí 22 %
 • Ceny jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího vložení do systému.
 • Ceny v přehledech a nabídkách neobsahují poštovné a dopravné.
 • Vyjma poštovného a dopravného není k cenám připočítáván žádný další poplatek.
 • Před potvrzením objednávky je klientovi zobrazena konečná cena objednávky včetně dopravného, poštovného a DPH.

Storno objednávky
Zákazník může stornovat objednávku v případě, že se změní podmínky sjednané při uzavření kupní smlouvy (uzavřením kupní smlouvy se rozumí vložení a následné akceptovaní on-line objednávky).

Pokud chce zákazník z jakéhokoliv důvodu vrátit zboží do COMP SERVISU, může tak učinit pouze po předchozím schválení odpovědným obchodníkem, který musí zajistit vrácení zboží k dodavateli, nebo rozhodnout o jeho prodejnosti.K vracenému zboží je bezpodmínečně nutné přiložit vyplněný formulář pro reklamaci zboží a průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen důvod a uvedeno jméno obchodníka se kterým bylo vrácení dohodnuto. Zboží je možné vrátit pouze v původním balení s neporušeným obalem od výrobce (neporušená fólie, obal disket, CD, u počítačů neporušená pečeť apod.).

V případě, že zákazník nepřevezme objednané zboží, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů, které mu tím vznikly.

Záruční a servisní podmínky
Reklamace a záruky upravuje samostatný Reklamační řád.
Seznam autorizovaných servisních partnerů je uveden zde.
 Hotline

Objednávky
tel.: 603 875 282
cservis@quick.cz

Servis
tel.: 603 875 282
info@compservis.cz

Aktuality

10. 1. 2011
Jako broz partner společnosti ESET  nabízíme kompletní portfolio produktu NO32  a  ESET SMART.
20. 5. 2011
Nově zařazujeme do sortimentu prodej a instalaci satelitních kompletů .